top of page
Sosyal Sorumluluk

Eser Grubu olarak yürüttüğümüz bütün faaliyet alanlarında, gerçekleştirdiğimiz her projede gerek topluma gerek işverenimize gerekse de çalışanlarımıza karşı kalite, iş sağlığı ve çevre konularında yükümlülüklerimizi yerine getirmekteyiz. Ancak bu konulardaki çalışmaları sosyal sorumluluk olarak değil, Eser Grubu olarak öncelikli görevimiz olarak görüyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bunların dışına çıkarak topluma ve doğaya karşı borcumuzu ödemeye çalışıyoruz.

Özellikle son yüzyılda dünyamız geri dönüşümü olmayacak şekilde yıpranmakta ve doğaya verdiğimizin çok daha fazlası doğadan koparılmaktadır. Biz Eser Grubu olarak öncelikle doğaya verdiğimiz zararı azaltmayı, sonrasında da doğaya katkıda bulunmayı en büyük hedeflerimizden biri olarak belirledik. Bu hedef çerçevesinde işe kendi faaliyetlerimizden başlayarak merkez binamızı Ankara’nın ilk, Türkiye’nin öncü yeşil binalarından biri olarak inşa ettik. Enerji kullanımını asgari düzeye indiren, kendi enerjisini üreten, çevreye zararı değil katkısı olan bu binada kullanılan malzemelerin Ankara’ya getirilirken harcanacak mazot seviyesi ve bina bundan yıllar sonra işlevini yitirip yıkıldığında çevreye vereceği zararın en düşük seviyede tutulması bile düşünülmüştür.

Eser Grubu yatırımlarını ülkemizin en büyük ihtiyaçlarından olan enerji sektöründe yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yoğunlaştırmıştır. Yapılan projelerin tamamında çevre kriterleri öncelikli olarak incelenerek gereken projelerde Çevre Etki Değerlendirme onay raporları temin edilmiştir. Kaynakların tükenmekte olduğu dünyamızda yenilenebilir enerji kaynakları temelli projeler Eser Grubu’nun öncelikli faaliyet alanını oluşturmaktadır.

Çevre’nin yanına sıra Eser olarak önem verdiğimiz konulardan bir diğeri ise insan sağlığıdır. Eser Grubu olarak ilk aşamada sigaraya savaş açmış bulunuyoruz. Eser, Ankara merkezinde çalışan 35’in üzerinde sigarayı bırakmak isteyen personeli tamamen şirket imkânlarıyla sigara bırakma seanslarına yollamıştır. Personel sigarayı bırakmaya gönüllü olduktan sonra, Eser Grubu olarak maddi manevi her türlü yardım sosyal sorumluluk kapsamında öncelikli hedeflerimizden biridir.

Bunların yanı sıra öncelikle Türkiye olmakla birlikte, ekmeğini yediğimiz bölgelerde ve ülkelerde topluma geri dönüşüm projelerine imza atıyoruz. Kimi zaman okullara kimi zaman köy halkına destek olurken, çalıştığımız birçok bölgede de ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz.

Eğitimin ülkenin geleceği açısından ne denli önemli olduğunu bildiğimiz için üniversitelerin çeşitli organizasyonlarına destek oluyoruz.

bottom of page