top of page
Arıtma Tesisi ve Boru Hatları İnşaatı

Proje kapsamında Su Şebekesi, Su Dağıtım Şebekesi, Su Arıtma Tesisi, Atık Su Şebekesi ile Atık Su Arıtma Tesisinin tasarım, tedarik, kurulum ve yapım işleri ile işletmeye alma, deneme işletmesi ve eğitim hizmetleri gerçekleştirilecektir.

Projenin başlıca amacı Masallı Bölgesi’ne güvenilir, içilebilir nitelikte ve yeterli miktarda su ve arıtma hizmeti temin ederek kentsel toplulukların sağlık ve geçim seviyelerinde gelişme sağlamak olarak belirlenmiştir.

bottom of page