top of page

III. Su Yapıları Sempozyumu Düzenlenme Kurulunda Eser Proje

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından her 2 yılda bir düzenlenen “Su Yapıları Sempozyumu’nun üçüncüsü 7-8 Aralık 2013 Ankara’da düzenlendi. Sempozyumun Düzenleme Kurulu Başkanlığını Eser Proje ve Mühendislik AŞ Genel Müdür Yardımcısı Dr.İhsan KAŞ üstlenerek başarı ile tamamlamıştır.


Su Mühendisliği alanında 30 bildirinin sunulduğu Su alanındaki Uzman Mühendisler, Üniversite ve Kamu yetkililerinin katıldığı Sempozyum 2 gün boyunca ele alınan konular detaylıca tartışılmış olup sempozyumun son oturumu olan “Sempozyum Değerlendirme Forumu Dr. İhsan KAŞ ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim elemanı Doç. Dr. Şahnaz TİĞREK tarafından yürütülmüştür. Başarı ile tamamlanan Sempozyumun Sonuç Bildirisi ve tüm bildiri metinlerinin yayınlandığı Sempozyum Kitabı İMO tarafından yayınlanarak Katılımcılara ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılmıştır.


Dr. İhsan KAŞ, Eser Proje Genel Müdür Yardımcısı

bottom of page