top of page
Organizasyon

Eser’de, başarımızın çok önemli bir kısmını oluşturan etkenlerden birinin organizasyonumuz, ve onu tamamlayan personelimiz olduğu kanaatindeyiz.

Merkez ofisimizde üst düzey ve bölüm yöneticilerimiz tüm mevcut projelerimizi, ilerideki olası işlerimizi ve organizasyonumuzun yönetimini kontrol etmektedir.

Üst düzey yöneticiler, projelerimizdeki işlemleri doğrudan denetlemek ve kontrol etmek sorumluğundadırlar. Üst yönetimin üretime doğrudan katkısı, bizce başarının ve performans geliştiriminin en önemli etkenleri arasındadır.

Üst düzey yöneticilerle desteklenen bölüm yöneticileri, işlerin gereği gibi yapıldığını kontrol etmek ve proje müdürlerine know-how aktarabilmek için projelerin kendileriyle ilgili bölümlerine katılmaktadırlar. Proje takımlarıyla, ve işin bir bütün olarak başarısını sağlamak için diğer bölüm yöneticileriyle sürekli temas halindedirler.

Eser’in projeleri, merkez ofisçe desteklenen, yönlendirilen ve kontrol edilen tecrübeli elemanlarca yönetilmektedir. Personelimizin sadece teknik konularda değil, çalıştıkları bölgenin kültür ve çevresel şartlarında da oldukça tecrübeli olmalarına çok önem vermekteyiz. Proje müdürleri ve yardımcıları işverenle, proje personeliyle ve merkezle iletişimi en iyi koordine edebilecek tecrübede kişilerden seçilmektedir.

bottom of page