top of page
Misyon ve Vizyon

MİSYON:

Üstlendiğimiz projelerin müşterilerimize en yüksek değer ve memnuniyet sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi için, en yeni ve en modern mühendislik ve inşaat teknolojilerini sağlamak ESER’in taahhüdüdür.

Bu taahhüdün bir parçası olarak, inşa ettiğimiz işlerin kalitesinin bizi müşterilerimiz nezrinde en saygıdeğer firmalar arasına koyacağına inanmaktayız.

VİZYON:

Eser, aktif olduğu bölgede, sunduğu inşaat hizmetleriyle lider olmayı hedeflemektedir.

Bu amacı gerçekleştirmek için hedeflediğimiz uzun dönem stratejilerimiz şöyledir:

• En zor projelerde, en gelişmiş teknolojilerle çalışmak, 
• Zor bölge ve koşullarda çalışmanın uzmanı olmak, 
• Çalışma yöntemlerimizi, teknolojimizi, verimlilik ve performansımızı sürekli geliştirmek, 
• Hizmetlerimizde farklılaşmak ve rekabet edebilirliğimizi artırmak için yenilikleri kullanmak, 
• Stratejik ortaklıklar ile değişik alanlarda söz sahibi olmak ve ortaklılardan öğrenerek daima ileri gitmek.

bottom of page