top of page
FAALİYET ALANLARI

 

ULAŞTIRMA

 • Karayolu - Otoyollar

 • Demiryolu-Metro-Hafif Raylı Sistem

 • Köprü, Viyadük ve Tüneller

 • Limanlar

 • Havaalanları

 • Boru Hatları

BİNALAR - 

YEŞİL BİNALAR

 • Konutlar

 • Ticaret Merkezleri

 • Turizm Tesisleri

 • Okullar

 • Hastaneler

 • Kültürel ve Sosyal Tesisler

 

SU YAPILARI

 • Barajlar

 • Göletler

 • Sulama ve Drenaj Sistemleri

 • Planlama

 • Regülatörler

 • Pompa İstasyonları

 • Atık Barajlar

 

SANAYİ TESİSLERİ

 • Fabrikalar

 • Depolar

 • Hangarlar

 • Petrokimya Tesisleri

 • Telekomünikasyon Tesisleri

KENTSEL

ALTYAPI

 • İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebekeleri

 • Arıtma Tesisleri

 • Doğalgaz Şebekeleri

 • Katı/Evsel Atık Tesisleri

 • Tehlikeli Atık Depolama Tesisleri

JEOLOJİ -

HARİTA

 • Harita ve CBS Hizmetleri

 • Jeolojik ve Jeoteknik Etütler

 • Mühendislik Jeolojisi ve Malzeme Raporları

 

ENERJİ

 • Hidro Elektrik Santralleri

 • Doğalgaz Çevrim Santrali

 • Rüzgar Enerjisi Santralleri

 • Biyokütle Santrali

 • Güneş Enerjisi

 • Jeotermal Enerji

 • Enerji Nakil Hatları

 

ÇEVRE

 • ÇED Raporu Hazırlanması

 • Çevre Denetim Hizmetleri

 • Karbon Kredisi Alımı Danışmanlık Hizmeti

 • Atıkların Bertarafı Danışmanlık Hizmeti

 • Gürültü Kirliliği Önleme Projeleri

bottom of page