top of page
Kalite, Güvenlik ve Çevre

Eser’in Kalite Politikası:

• Sistemimizi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak yürütmek ve sürekli geliştirmek.
• En yüksek kalite seviyesine ulaşabilmek için çalışmak ve müşteri memnuniyetini sürekli artırmak. 
• Eğitim çalışmalarıyla insan kaynaklarımızın kişisel bilgi ve becerilerini zenginleştirmek. Ekip çalışmasını öne çıkararak insanca çalışma ortamını yaratmak. 
• Bilimsel araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek, yöntem ve metotlarımızı modernleştirmek. 
• Sektörümüzün, önde gelen, yurt içinde ve yurt dışında güçlü bir mühendislik şirketi olmak. 
• İş ahlakı ve meslek ilkelerine her zaman bağlı kalmak.


Çevre Politikamız:

• Sistemimizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak yürütmek ve sürekli geliştirmek. 
• Yürürlükteki yasal şartlara ve üyesi olduğumuz kuruluşlar tarafından belirlenen şartlara uymak. 
• Doğal kaynakları korumak ve en verimli şekilde kullanmak, tasarrufu ilke edinmek. 
• Olası çevresel zararları ve kirlenmeyi süreçlerimizin her aşamasında önlemek ve azaltmak. 
• Tüm çalışanlarımızın ve taşeronlarımızın çevre sorumluluk bilincini artırmak. 
• Çevrenin korunması amacıyla teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve bünyemize uyarlamak. 
• Çevre örgütleri ile işbirliği yapmak.


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız:

• Sistemimizi OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak yürütmek ve sürekli geliştirmek. 
• Yürürlükteki yasal şartlara ve üyesi olduğumuz kuruluşlar tarafından belirlenen şartlara uymak. 
• Her koşulda iş sağlığını ve güvenliğini birincil derecede önemli tutmak ve çalışanlarımıza ve taşeronlarımıza bu bilinci aşılamak. 
• Tüm çevremizin,çalışanlarımızın ve taşeronlarımızın en üst düzeyde güvenliklerini sağlamak. 
• İş sağlığı ve güvenliği alanındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve bünyemize uyarlamak.

bottom of page