top of page
Avantajlarımız

Eser olarak alanımızdaki en son teknolojileri en etkin biçimde kullanmaktayız. Faaliyette olduğumuz alanlarda rekabet gücümüzün çok yüksek olduğunu düşünmekteyiz. Ancak, Eser’i farklı ve daha iyi yapan belli başlı birkaç nokta olduğu düşüncesindeyiz:

1) Üst Yönetimin Geçmişi:
Eser merkez yönetimi çeşitli mesleklerdeki ve uzmanlıklardaki kişilerden oluşmaktadır. Teknik mühendisliklerden yönetime, bilgisayar biliminden finansa kadar geniş bir yelpaze çizen geçmişimiz; çağın gerekliliklerine kolay adapte olmamızı, farklı dallardan personeli daha verimli ve uyumlu bir şekilde bir arada çalıştırmamıza fayda sağlamaktadır.

2) Çabuk Karar Verme: 
Eser’in ortakları aynı zamanda grubun üst düzey yöneticileri olan tecrübeli mühendislik ve inşaat profesyonelleridirler. Ortaklar, yönetimde ve karar vermede doğrudan yer aldıkları için Eser’de sonuçlara çok çabuk ve etkince ulaşılabilmektedir. Bir çok önemli durumda, rakiplerimizin bürokratik organizasyonları çok uzun sürelerde karar alırken, Eser kritik durumlarda çabuk kararlar verebilme kabiliyetiyle problemleri hızlıca çözebilmektedir.

3) Çalışanlarımız:
Eser'in mühendis ve yöneticileri sektörlerinin en iyileri arasındadırlar. En saygın yerel ve uluslararası üniversitelerden lisans ve yüksek lisansa sahip Eser personelinin her birinden farklı yaklaşımlar yaratması, ve çalışma gruplarına değişik perspektifler katması beklenir. 
Yönetici ve mühendislerimizin çoğu İngilizce ve/veya çalıştıkları ülkenin dilini konuşmaktadırlar. Sonuç olarak, her biri uluslararası bir bakış açısına sahiptirler. 
Eser'de, en iyi profesyonellerle çalışmanın başarıya giden yol olduğuna inanmaktayız. Sürekli gelişim ve bilgi paylaşımı İnsan Kaynaklarımızdan en fazla verim alma stratejimizdir.

4) Hizmetlerimizde Çeşitlilik: 
Eser bir projenin baştan sona tamamlanması için gerekli tüm kaynakları sunmaktadır. Kardeş şirketleri ile birlikte Eser’in bünyesi içinde fizibilite çalışmalarından uygulama projeleri yapımına, inşaattan montaja kadar her çeşit hizmet bulunmaktadır. Hizmetlerimizdeki çeşitlilik sayesinde sadece daha hızlı çalışmakla kalmayıp, daha etkin işlevsellikle projelerimize daha iyi değerler kazandırabilmekteyiz.

5) Bulunduğumuz Bölge ve Kültürü: 
Eser’in Orta Doğu, Doğu Avrupa, Orta Asya ve Afrika’nın ortasındaki konumu, bize bu bölgelerdeki projelere ulaşmak ve onları yönetmek konusunda büyük avantaj sağlamaktadır. Sadece mesafeler değil, aynı zamanda kültürler de bize daha yakın. Yerel iş anlayışlarını bilen bir firma olarak faaliyet bölgemizdeki yabancı pazarlarda rakiplerimizden daha az zorluklarla karşılaşmakta ve daha kolayca başarıya ulaşmaktayız. 
Eser’in esnek proje kültürü: “Bir çevreye kendi düşünceni zorla kabul ettirmeye çalışma; önce oranın anlayışını kendin anlamaya çalış” dır. Bu Eser'in farklı kültürel bölgelerde projeleri yönetmede kullandığı fikridir. Biz “anlamanın” yönetmeye ve başarıya giden ilk adım olduğu düşüncesindeyiz. 
Eser’de, profesyonel iş dilini, çalıştığımız gelişen ülkelerin iş diline tercüme ediyoruz.

6) Kaynakların Kullanılması: 
Daha düşük maliyetlerde, ama en iyi kalitede insan kaynakları, malzeme ve makine gibi kaynaklara kısa zamanda ve etkince ulaşabilmekteyiz. Faaliyet bölgelerimizdeki geçmiş tecrübe ve ilişki ağlarımız sayesinde doğru kaynakları etkince mobilize edebilmemiz, projelerimize belirgin bir değer katmaktadır.

7) Gelişmekte Olan Ülkeleri Anlamak: 
Eser’in varlığını sürdürdüğü ülkelerin çoğu gelişmekte olan ülkelerdir. Merkezi bir gelişmekte olan ülkede olan ve yıllardır gelişmekte olan ülkelerde çalışan bir firma olarak, gelişen ekonomilerde iş yapmanın uzmanıyız.

Gelişmekte olan ülkelerde çok büyük bir problem olan bürokrasiyle nasıl uğraşılması gerektiğini biliyoruz. Karmaşık problemler ve bunların sabır gerektiren çözümleri bizim tecrübe alanımızdadır.

Gelişmekte olan pazarlardaki geçmiş ilişkilerimiz ve performanslarımız sayesinde başarıya daha kolay ulaşabilir ve müşterilerimize daha çok değer kazandırabiliriz. Uzun yıllardır rekabetin yüksek olduğu ve formalitelerin zorluk çıkardığı pazarlarda başarıyla çalışmaktayız. Tecrübemiz, yurt dışındaki benzer ortamlarda bize önemli rekabet gücü sağlamaktadır.

bottom of page