top of page

TTMD El Kitabında Eser Yeşil Binası

TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği) tarafından basım aşamasına getirilmiş olan ve Prof. Dr. Birol KILKIŞ tarafından hazırlanan El Kitabında Yeşil Binamızdaki çalışmalara geniş ölçüde yer verilmektedir.


Prof.Kılkış, Eser Yeşil Binası’nın yapımı sırasında Eser ekibine öncülük ederek sistemlerin kurgulanması ve geliştirilmesini sağlamıştı.bottom of page