TÜBİTAK Destekli ARGE Projemiz

Eser ARGE Grubunun TÜBİTAK 1501 Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı kapsamı altında yürütülen “Enerji Verimli, Yüksek Performanslı Binalar için, Akılcı Ekserji Yönetim Tabanlı Otomasyon Algoritmasının Geliştirilmesi ve Web Tabanlı Benchmark oluşturulması Temelinde Yeşil Bina Otomasyonu” projemizle üzerinde çalıştığımız Eser Yeşil Binası’nda iyileştirmeler elde edilmiştir.


Proje kapsamında incelenen Eser Yeşil Binası’nın sürekli iyileştirme hedefi kapsamında enerji verimliliğinin arıtılması amaçlı yapılan çalışmayla binanın çeşitli yerlerine 2 kalorimetre, 3 kartlı su sayacı ve bir meteoroloji istasyonu konularak ölçümler yapılmıştır.


Yeni su sayaçları ile binada tüketilen yağmur suyu, gri su ve şebeke suyu kullanım miktarlarını ayrı ayrı belirlenmesi,     meteoroloji istasyonu ile de otomasyon algoritmasında kullanılmak üzere anlık dış hava koşullarının   (sıcaklık ve nem, rüzgâr şiddeti ve yönü, metrekareye düşen güneş enerji miktarı)  doğru olarak tespiti hedeflenmiştir.


Elde edilen veriler, binanın enerji optimizasyonu ve iyileştirilmesi için kullanılmakta ve benzer sistemlerin diğer binalarda kullanımı için son derece kıymetli veriler oluşturmaktadır.