top of page

Masallı Projesinde Çalışmalar Devam Ediyor

Eser, Azerbaycan’da üstlendiği Masallı Projesi’nde çalışmalarına devam ediyor. Dünya Bankası tarafından finanse edilen proje, Masallı Şehri’nin içmesuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile su ve atıksu arıtma tesislerinin projelendirme ve inşaatını içeriyor. Projede şu anda Eser’in 323 personeli çalışmakta olup, inşaat şebekesi %90, kanalizasyon şebekesi ise %86 oranında tamamlanmıştır.bottom of page