Ar-Ge Müdüründen Mektup 2

Sayın Bilim İnsanı,

Aralık ayında Genel Göreliliğin 100. Yılında, “Evrensel kuvvet - hareket eşitliği ve güneş sistemine uygulanması” adlı çalışmamızı sunmuştuk. (EK_HE_25MAR16_rev2.pdf).

Makale fizik dünyasına temel fizikle ilgili bazı yenilikler sunmaktaydı. Özetle:

 • Geliştirilen “Evrensel Kuvvet eşitliği” etkileşen cisimlerin doğrusal ve dönel hareketlerini de işin içine katarak Newton çekim yasasını genelleştirmektedir (dinamik eşitlik).
 • Geliştirilen “Evrensel hareket eşitliği” ile Newton ’un hareket yasalarına gerek duyulmadan daha kestirme bir çözüm sunabilmektedir.
 • Önerilen “Kuvvet alanı (kütlesel çekim) yayılma yasası” Kepler’in gezegen hareket yasalarının üçüncüsünü genişletmekte ve ona devrimci bir nitelik kazandırmaktadır. Şöyle ki:
  • Dengeli ikili sistemlerde (örneğin Güneş-gezegen) kuvvet alanının kaynağından etki noktasına varma süresi ile etkilenen cismin hareket döngü süresi arasında mutlak bir armoni olduğunu kanıtlamaktadır.
  • Bu armoni nedeniyledir ki birbirlerinden milyonlarca km uzaktaki cisimler tek bir kuvvet ilişkisiyle ilişkilendirilebilmektedir. Böylece Newton fiziğinde de, Genel Görelilikte de var olan uzaktan etkileme konusundaki gizem ortadan kalkmaktadır.
  • “Kuvvet alanı yayılma yasası” elektronların atom çekirdeği etrafında sadece belli yörüngelerde dönmelerinin kozmolojide bir karşılığının olduğunu ve bunun da üstte sözü edilen armoni olduğunu göstermektedir. Yani atom içindeki güvenli elektron yörüngeleri ve kozmolojideki kuvvet alan hızı ve döngü süresi arasındaki armoni tek ve aynı doğa yasası gereğidir.

Kuram, aslında doğanın işleyişindeki güzelliğin arkasında yatan sıradanlığın-sadeliğin bir manifestosu gibidir. Bu nedenle anlaşılması kolay, basit ve güzel bir matematikle betimlenebilmektedir.

Makaleyi neden bir dergi kanalıyla sunmadığımız ve bu yolu yeğlediğimiz sorgulanabilir. İzninizle açıklayalım.

 • Çalışmamızın bu kısmı 2012’de başladı, uzun ve yoğun bir süreçle ancak tamamlanabildi. Göreliliğin 100. Yılında bilim dünyası ile buluşmasının sembolik bir önemi olacaktı. Oysa dergilerin değerlendirme süreci buna engeldi.
 • Makale, herkesin az çok bir şeyler bildiği bir konuda birkaç sayfada ifade edilebilecek bir çalışma değildi. Doğaya yeni bir bakışı içeren, bu nedenle de bir makalenin kısıtlı boyutlarına sığdırılamayacak kapsamda bir çalışmaydı. Dergilerin biçim, anlatım, içerik ve uzunlukla ilgili katı kısıtları bu kapsama zarar verecekti. Bu konulardaki sınırsız özgürlüğümüz, çalışmamızı daha eksiksiz sunmamızı sağlayacaktı. Resmi ve soğuk bir anlatım yerine içtenliği yeğledik.
 • Çalışma, ivedilikle en yaygın biçimde bilim dünyası ile buluşabilmeliydi.

Makaledeki konularla ilgili matematiksel ayrıntılar ayrı bir dosya olarak ekte sunulmaktadır (Mat_EK_HE.pdf). Bunun yanında makaleyle ilgili tüm gezegenlere ait hesapları içeren ayrıntılı bir excel dosyası da hazır olup dileyenlere talep üzerine gönderilecektir. Böylece farklı dönü parametrelerinin etkisini ve sayısal doğrulamaları ilgilenen herkes test edebilecektir.

Makalenin İngilizcesine şu linkten ulaşabilirsiniz: http://www.eser.com/en/rnd.

Bir sonraki makale “Gezegenleri kim yuvarlıyor?” ?” başlığını taşımakta olup kuramın gök cisimlerin neden döndüğüne ilişkin çarpıcı ve kuşku götürmez kanıtlarını sunacaktır. Makalenin Nisan ayından önce tamamlanması umulmaktadır.

Yorumlarınız, önerileriniz ve eleştirileriniz bizim için çok değerlidir. Ayrıca konu ile ilgili yüz yüze görüşmek bize mutluluk verecektir.

(Bu ön yazı ve makale Aralık 2015 ve Ocak 2016 boyunca yurt dışı ve içinde kozmoloji, kütlesel çekim ve Genel Görelilik konularında çalışan 1000 dolaylarında seçkin bilim insanına doğrudan gönderilmiştir.)

Saygılar sunuyoruz,

Ahmet Yalcin

Ar-Ge Müdürü

Yararlı ekler: